Adeegso foomkan haddii aad rabto inaad dib u dhigto furaha koontadaada